Ophogen wandelpad Cattenbroekerplas

Een lager gelegen deel van het wandelpad wordt vanaf 23 mei opgehoogd, zodat ook hier de waterkerende functie wordt verbeterd. Onlangs is een groot deel van de oever aan de westzijde van de Cattenbroekerplas verstevigd. Door het wisselende waterpeil en het opstuwende water bij harde wind, waren er stukken van de oever weggespoeld. Dit deel is in fase 1 inmiddels verstevigd en weer opengesteld voor recreanten. Een ander gedeelte van het wandelpad ligt ook lager dan de rest. Om ook dit deel een betere waterkerende functie te geven tussen de plas en het achterliggende gebied, wordt dit gedeelte in fase 2 opgehoogd door Fa. van Ooijen. PlanningDe aannemer start op maandag 23 mei zodat het wandelpad voor de komende evenementen beschikbaar is. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken. In die periode wordt er een afzetting geplaatst en is er een alternatieve wandelroute. Als dit gedeelte ook is opgehoogd, kunnen de oever en het wandelpad er weer jaren tegenaan.

Geplaatst op dinsdag 10 mei 2022.