Kansen voor veiliger en sneller fietsverkeer

Het Woerdense college ziet kansen om het Fietsen in Snel en Polanen veel veiliger en aantrekkelijker te maken door het perceel Cattenbroekerdijk 1 (locatie v.d. Paauw Tand techniek) aan te kopen. Daarmee kan onder andere het snelfiet spad langs het spoor worden doorgetrokken richting Harmelen, waardoor veel minder fietsers de Steinhagenseweg hoeven over te steken. Daarnaast biedt de aankoop mogelijkheden voor extra woningbouw of maatschappelijke functies. Of de aankoop ook doorgaat, is aan de gemeenteraad. Zij buigen zich binnenkort over de vraag of zij hiervoor krediet beschikbaar stellen. Doortrekken snelfietspad De aankoop van het perceel Cattenbroekerdijk 1 maakt de weg vrij voor het doortrekken van het snelfietspad (Jan Ruijspad) achter het Minkema 'Stein' langs en vervolgens over Veldwijk en verder richting Utrecht. Hierdoor hoeft dit fietsverkeer de Steinhagenseweg niet meer te kruisen. Ook is het college voornemens om de verlengde Beneluxlaan die straks langs het spoor loopt, verder door te trekken over de Cattenbroekertunnel en de kavel Cattenbroekerdijk 1. Hierdoor ontstaat een vrije fietsoversteek zonder doorgaand verkeer ter hoogte van de Cattenbroekertunnel. Fietsverkeer vanuit Waterrijk, Linschoten en Montfoort kan dan op een gemakkelijke en veilige manier aan de noordzijde (centrumzijde) van het spoor komen. Unieke kans Wethouder Arjan Noorthoek (verkeer): "Hier ligt een unieke kans. We kunnen het met deze aankoop veiliger, sneller en aantrekkelijker maken voor fietsers en ook de doorstroming van auto's verbeteren." Wethouder Tymon de Weger (ruimtelijke ontwikkeling/ wonen) vult aan: "Bovendien kan deze kavel deels ingezet worden voor extra maatschappelijke functies en/of woningbouwmogelijkheden. Dat laatste sluit goed aan bij de opgave om de woningbouw te versnellen. Als college vinden we het een kans die we niet mogen laten lopen." Ook effect voor oostkant Snellerpoort De aankoop van de kavel heeft ook een positief effect aan de andere kant van de Cattenbroekertunnel. Het gaat dan met name om het meest oostelijk gelegen bouwveld (B1) in Snellerpoort, tussen het Baken en het spoor. Door de aankoop kan het tracé dat hier was gereserveerd voor de Beneluxlaan komen te vervallen. Ook zal er minder geluidhinder zijn van het wegverkeer. Onlangs is voor dit bouwveld samen met woningcorporatie GroenWest een haalbaarheids onderzoek opgestart in het kader van de provinciale 'challenge middenhuur'. De verwachting is dat hier door de aankoop van de kavel Cattenbroekerdijk 1 de kans op realisatie van een substantieel aantal sociale en middenhuur woningen zal toenemen.

Geplaatst op vrijdag 8 november 2019.