Inloopbijeenkomst tussenresultaten onderzoek schuifruimte

Op woensdag 20 november a.s. is er van 15.00 uur tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst om u te informeren over de tussenresultaten van het onderzoek naar schuifruimte. U bent van harte welkom in MeetINoffice aan De Bleek 13 in Woerden. Waarom deze bijeenkomst? Diverse ondernemers in Woerden zijn op zoek naar Bedrijfsruimte omdat zij uit hun jasje groeien op hun huidige locatie. De gemeenteraad van Woerden heeft daarom in maart dit jaar vijf locaties aangewezen om te onderzoeken of het haalbaar is om hier zogenaamde schuifruimte te realiseren. Zoals u wellicht weet is schuifruimte een nieuw bedrijventerrein bedoeld voor lokale bedrijven die groeien en binnen de gemeente willen verplaatsen. Er ontstaat dan ruimte op de bestaande bedrijventerreinen zodat de gemeente deze kan opknappen. We hebben de afgelopen periode op alle vijf de locaties milieuonderzoeken uitgevoerd en een studie naar de ruimtelijke en landschappelijke inpassing van een bedrijventerrein verricht. De resultaten daarvan willen wij graag met u delen en wij willen daar graag met u over in gesprek. Voor de duidelijkheid: de gemeente heeft nog geen keus gemaakt voor een bepaalde locatie. Het is een tussenstand in het haalbaarheidsonderzoek. Daarom is uw mening belangrijk. Wat kunt u deze bijeenkomst verwachten? We tonen u dan schetsmatige tekeningen die een beeld geven hoe een bedrijventerrein eruit kan zien op de verschillende locaties. Het zijn nog geen uitgetekende plannen, maar wel beelden en impressies. Wij kunnen op de inloopbijeenkomst uw vragen beantwoorden en uw opmerkingen noteren. Er vindt geen centrale presentatie plaats, u kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. We tonen een doorlopende film waarin ondernemers en bestuurders van wijkplatforms aan het woord komen, wethouder Arjan Noorthoek vertelt over zijn visie op schuifruimte en de stedenbouwkundige geeft een toelichting op de studie ruimtelijke inpassing. Vervolgens kunt u de zalen bezoeken waar medewerkers van de gemeente de onderzoeksresultaten en de studie kunnen toelichten. U kunt uw vragen, zorgen of ideeën delen met ons. Wij hopen op uw komst! Om welke locaties gaat het? Het haalbaarheidsonderzoek van de gemeente richt zich op de volgende locaties: Putkop in Harmelen Cattenbroek / De Voor tuin II tussen snelweg A12 en de Cattenbroekerplas Burgemeester Van Zwietenweg ten zuiden van de Kromwijkerdijk Parallelweg West naast de A12 nabij aannemingsbedrijf Van Ooijen Werklint Nieuwerbrug tussen Barwoutswaarder en de Molendijk bij de bedrijven Verweij hout techniek en Lek Sloopwerken Rapportage en reactie De resultaten van ons onderzoek en van de studie landschappelijke inpassing hebben wij opgenomen in de 'Tussenrapportage haalbaarheidsonderzoek schuifruimte'. Deze kunt u vanaf 20 november downloaden van onze website www.woerden.nl onder het kopje Nieuws. Dus mocht u niet in de gelegenheid zijn om de informatiebijeenkomst te bezoeken, dan kunt u toch kennis nemen van de tussentijdse resultaten. Als u daarover uw mening kenbaar wilt maken, dan kunt u dat doen via een e-mail naar schuifruimte@woerden.nl of per post naar Gemeente Woerden, Postbus 45, 3440 AA, Woerden. Vervolg De gemeente haalt uw reacties op tijdens deze bijeenkomst. Tot en met uiterlijk 15 januari kunt u uw reacties op de tussenrapportage ook nog aan ons doorgeven via bovengenoemde kanalen. De gemeente neemt deze reacties mee ter verwerking in de eindrapportage. Deze eindrapportage wordt door het college van burgemeester en wethouders in het nieuwe jaar aan de gemeenteraad aangeboden. De verwachting is dat de gemeenteraad dan enkele locaties definitief zal aanwijzen voor schuifruimte (waarbij er dus ook enkele locaties zullen afvallen.) Ook dan is er weer gelegenheid om uw mening kenbaar te maken. Daarover informeren we u later, want zover is het nog niet. Nieuwsbrief Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de schuifruimte? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via http://eepurl.com/gstnzT  

Geplaatst op zaterdag 9 november 2019.