Eindrapportage vitale binnenstad Woerden 2030 opgeleverd

PERSBERICHT > Deze week is het eindrapport opgeleverd voor een vitale binnenstad Woerden 2030 met als titel 'Vestingstad Woerden versterkt'. Hierin staat hoe het Woerdense centrum ook in de toekomst uitnodigend en compleet kan blijven. Het rapport beschrijft een mogelijke visie tot 2030, maar ook een ' Gereedschapskist' met instrumenten en een actieplan om dat doel te bereiken. Het eindrapport maakt deel uit van de coalitiebesprekingen. Een besluit volgt later door het nieuwe college en vervolgens de gemeenteraad. Compact maar aantrekkelijk Binnensteden staan onder druk. De behoeften veranderen en ook ons koopgedrag. Niks doen, zou betekenen dat er veel winkels leeg komen te staan. Onder begeleiding van het externe bureau 'Ik Onderneem!' hebben vertegenwoordigers vanuit Koninklijke horeca Nederland, BIZ Stadshart, de Vestingraad, Vastgoed vereniging Binnenstad en de gemeente het vraagstuk in kaart gebracht en nagedacht over een visie om ook in 2030 een vitale binnenstad te houden. Daarbij ligt in dit traject de focus op het goed functioneren van de binnenstad, met functies die passen bij Woerden en met kansen om te ondernemen, te wonen en te verblijven. In de voorgestelde visie wordt uitgegaan van een compacter maar aantrekkelijk winkelgebied, vooral bestaande uit het Kerkplein, de Voorstraat en de verbinding daartussen. Enkele andere straten, zoals de Rijnstraat, de Havenstraat en de Nieuwstraat, kunnen langzamerhand 'verkleuren' van 'winkelstraat' naar óf meer woningen óf andere functies. Reacties Van november 2021 tot en met januari 2022 hebben alle Woerdenaren kunnen reageren op de voorgestelde visie. De reacties en de beantwoording zijn opgenomen in een reactienota en op basis hiervan is de visie op een aantal punten aangescherpt. Zo is bijvoorbeeld de aanbeveling opgenomen om op korte termijn aandacht te besteden aan het verkeer in de Rijnstraat en ook is het begrip 'vitale binnenstad' in een breder perspectief geplaatst. Instrumenten en actieplan Samenwerking tussen alle partijen, gezamenlijke inzet en uitvoering en draagvlak onder de Woerdenaren zijn de belangrijkste sleutels tot succes. Daarbij vinden alle betrokken partijen het belangrijk dat eventuele verplaatsing van ondernemers op basis van vrijwilligheid is. Verleiden, stimuleren en kansen bieden staan dan ook centraal in de te kiezen aanpak. Mogelijke instrumenten zijn dan bijvoorbeeld subsidies en bedrijfs- of vastgoedcoaches. Ook wettelijke regelingen zoals het wijzigen van het bestemmingsplan behoren tot de mogelijkheden. Meer weten? Bent u benieuwd naar de voorgestelde visie, de mogelijke instrumenten, het actieplan of de reactienota? Lees dan de eindrapportage.  

Geplaatst op vrijdag 13 mei 2022.